IFM – Internationale Freileitungsmontage A.Ş. ailesi olarak, başarıyı sürekli iyileşme ve sürekli gelişim olarak yorumluyoruz. Çalışanlarımızın da bu bakış açısına sahip olmaları için özen gösteriyoruz. Bu ilkeyi yıllardır başarıyla uygulayabilmemizin kilit noktası ekip ruhuna ve kapsamlı eğitimlere verdiğimiz önemdir. Bepect ve Elektrofachkraft gibi uluslar arası sertifika programları ile Avrupa’da yetkin şekilde çalışan ekiplerimizin sayısı sürekli artmaktadır. Ayrıca Türkiye’de çeşitli şirketler vasıtasıyla yüksekte çalışma esnasında iş güvenliği ve elektrik işlerinde iş güvenliği gibi eğitim faaliyetleri düzenlemekteyiz. Bizler bu profesyonel eğitimlerin dışında düzenlemiş olduğumuz şirket içi eğitimlerimizle de çalışanlarımızı devamlı motive ediyoruz. Bu eğitimlerde, geçmişte yaşanmış kaza, kazaya ramak kalma ve tehlikeli durumları yorumluyor, bir daha tekrarlanmamaları için alınabilecek önlemleri tartışıyoruz. Bu sayede bütün çalışanlarımızın bu konuda fikir yürütmelerine imkân tanıyoruz. Devam eden projeler esnasında bile çalışanlarımız daha iyiye ulaşmak için kafa yoruyor ve şirketimizin gelişmesine katkıda bulunuyorlar. Kapsamlı eğitimlerimizin sonucunda daha güvenli, daha kaliteli ve daha etkin hizmet sunarak müşteri memnuniyetini de giderek arttırmayı hedeflemekteyiz; çünkü sürekli başarının ancak bu şekilde mümkün olabileceğinin bilincindeyiz.

1. Bepect

Hollanda’da havai enerji iletim hattı işlerinde çalışabilmek için zorunlu olan bir eğitim programıdır. Teorik ve pratik bölümlerden olmak üzere 2 aşamadan oluşur. Teorik kısmında Hollanda’ya ait genel bilgilerden başlayarak, enerji iletim hattı çeşitleri, iletken çekimi sırasındaki teknik detaylar dahil olmak üzere tüm riskler, tehlikeler ve çalışma prosedürlerine kadar değinilen ve dört gün süren bir eğitimdir. Bu eğitimin sonunda yapılan yazılı sınavı geçenler, ikinci aşama olan uygulama kısmında pratik sınava girmeye hak kazanırlar. Bu sınav Bepect Firma merkezinde özel bir uygulama sahasında gerçekleştirilir. Teorik kısımda anlatılan ve iletken çekimi sırasında yapılması gereken bütün uygulamalar, kişiler tarafından tek tek bu sahada gerçekleştirilerek Bepect gözetmenlerince takip ve not edilir. Genel değerlendirme sonucunda geçer not alan katılımcılar, Bepect tarafından Hollanda havai enerji iletim hattı işlerinde çalışabileceklerine dair sertifikalarını almaya hak kazanmış olurlar.

 

2.SCC Eğitimi

Firmamızın SEÇ politikası doğrultusundaki hedeflerine ulaşabilmesi için; hem çalışanları, hem de yöneticileri bilinçlendirmek amacıyla yapılan eğitimdir. Eğitim 3 gün sürmekte olup, sonunda yazılı sınav yapılmaktadır. Saha personeli için yapılan sınav çoktan seçmeli olup, 40 sorudan oluşmaktadır. Yöneticiler için yapılan sınav ise yine çoktan seçmeli olmakla beraber 70 sorudan oluşmaktadır. Bu soruların yüzde yetmişini doğru yanıtlayanlar basarili olur ve sertifika almaya hak kazanırlar. Bu sertifikalar 10 yıl geçerli olup, çalışanların emniyet pasaportlarına işlenmektedir.

3.Elektrofachkraft Eğitimi

Almanya’da enerji iletim hatlarında çalışabilmek veya bu işlerde çalışan bir ekibin başında sorumluluk alıp yönetebilmek için alınması gereken eğitimdir. Bu eğitimi almış olan kişi, çalışmaya başlamadan önce ekipteki çalışanları bilinçlendirebilecek ve oluşabilecek tehlikelere karşı gerekli önlemleri alabilecek kapasitede olur. Bu eğitim 2 gün sürmektedir ve sonunda yazılı sınav yapılmaktadır. Sınavda başarılı olan kişilere sertifikaları verilir ve alınan sertifika emniyet pasaportlarına işlenir.

4.İş ve Çevre Güvenliği Eğitimi / FİNLANDİYA

 

Eğitim, Finlandiya’da havai enerji iletim hattı işlerinde çalışırken dikkat edilecek ve uygulanacak iş ve çevre güvenliği konularını içerir. Finlandiya’ya özgü çevresel ve yasal konuları da içeren bu eğitim sonunda yazılı sınav yapılmaktadır. Sınavı geçen katılımcılar bu eğitimi aldıklarına dair kartlarını almaya hak kazanırlar. Bu karta sahip olmayan kişilerin Finlandiya’da çalışması mümkün değildir.

 

 

 

 

5.Patlayıcı Uzmanlığı Eğitimi

Bu eğitim, B sınıfı patlayıcı uzmanlığı kapsamındaki; pratik patlayıcılar, ateşleme sistemleri, patlama güvenlik talimatı, patlama teknikleri gibi konuları içerir. Dört gün boyunca süren teorik eğitim sonundaki yazılı sınavı geçen katılımcılar, uzmanlar gözetiminde patlama uygulamaları yapar ve B sınıfı patlalyıcı uzmanlığı sertifikası almaya hak kazanırlar. 1 kg’a kadar TNT patlayıcı taşıma yetkisi de sağlayan bu eğitim ile beraber, Finlandiya projemizdeki saha süpervizörlerimiz, iletkenlerin birbirine olan bağlantısını bu eğitimden öğrendikleri patlama yöntemi ile gerçekleştirmişlerdir.

 

 

6.Sicherheitsbeasuftragter

Almanya yasalarına göre bir firmada İş Sağlığı ve Güvenliği Koruma Kurumu’na kayıtlı olarak çalışan her 20 kişi için, en az 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı atanmalı ve bu kişilerin gerekli eğitimleri almış olmaları gerekmektedir. Bu eğitim 2 gün sürmekte olup sonunda yazılı sınav yapılmaktadır. Başarılı olanlar sertifikalarını alır ve bu sertifikalar emniyet pasaportlarına işlenir.

7.Diğer Eğitimler

IFM A.Ş. olarak ilkelerimizi uygulamak ve yaşatabilmek için nitelikli personel yetiştirmenin önemini bilmekteyiz. Firmamızın başarısını eğer bir piramid gibi düşünecek olursak, eğitimlerimiz hiç şüphesiz bu piramidin en alt basamağını oluşturmaktadır. Bu bilinçle  çalışmalarını sürdüren IFM A.Ş. , bünyesinde bağımsız eğitim kuruluşları ile birçok eğitim ve faaliyet organize etmektedir. Yüksekte çalışma sırasında iş güvenliği eğitimi, elektrik işlerinde çalışma eğitimi, iş ve çevre güvenliği eğitimi gibi birçok eğitimin yanı sıra yönetici kadromuz tarafından şantiyelerimizde de bilgilendirme eğitimleri, oryantasyon eğitimi gibi uygulamalar da yapılmaktadır.