• IFM A.Ş olarak değişimi yakalamak ve büyümek için, “Sürekli Gelişime” açık olacağız.
  • Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği tüm IFM A.Ş çalışanlarının sorumluluğudur.
  • Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve diğer Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkiler tüm çalışanlarımız arasında paylaşılacaktır.
  • IFM A.Ş.’de Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği ilkelerinden taviz verilmeyecek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak tüm iş amaçlarından önce gelecektir.
  • Tüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir.
  • Her işi yapmak için daima daha güvenli bir yol vardır.
  • IFM A.Ş’da; OHSAS 18001 Standardını etkin bir şekilde uygulamak ve Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için sürekli eğitim vazgeçilmezdir.
  • IFM A.Ş’da iç ve dış her türlü kaynak; güvenli, sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını artırmak, ve bilgiyi ve başarıyı ödüllendirmek üzere en doğru ve en faydalı şekilde kullanılacaktır.