• Çalıştığımız ülkelerdeki çevre ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uymak ve IFM’nin prosedürlerinin güncelliğini koruyarak mevzuatlara uygunluğunu sağlamak. Çevre yönetimi ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
  • Uygulamaların çevresel boyutlarını belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,
  • IFM uygulamarı sırasında ve sonrasında çevresel olarak etkilenebilecek kişi, kurum ve kuruluşları belirlemek, onları uyarmak ve onlarla koordineli çalışmak,
  • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak ber tarafını sağlamak,
  • Çalışanlar ve taşeronlara çevresel bilinci kazandırmak amaçlı olarak sürekli eğitim vermek ve IFM çevresel yönetim ilkelerinin uygulamaları için teşvik etmek,
  • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek  her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak, ve
  • Belirlenen ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir